Prof.Dr.
Nevzat MİRZEOĞLU
Birim
Spor Yöneticiliği Bölümü
İletişim
+90 264 2956641